wiutv3

Tuesday

Jeff Marta - Sports | Frannie Smith - News | Drew Hoffman - News

 

Thursday

Brody Woodell - News | Shanae Glasgow - News | Tyler Eddy - Sports

WIU Broadcasting Logo