University News

WIU Graduation Spring 2015

China

Anqing City
  • Zhulin Wang, Master of Accountancy, Accountancy
Haian
  • Qing Xue, Master of Business Administration, Business Administration
Huaiyin
  • Jiazi Zhou, Master of Accountancy, Accountancy
Ordos
  • Yuan Wang, Bachelor of Business, Management
Wuweu Anhui
  • Tingting He, Bachelor of Business, Finance